Archives for : Maj2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym również przed Polską, postawiła odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą przede wszystkim:

Continue Reading >>