Badania na rynek – warunki

Badania na rynek (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) to narzędzie służące do wspierania realizacji projektów, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektów mogących zostać objętymi dofinansowaniem w ramach Badania na rynek mogą być również:

 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • oraz doradztwo.

Wysokość udzielanego dofinansowania

Badania na rynek to narzędzie służące do wspierania realizacji projektów, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów lub usług

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Jeśli chodzi o warunki finansowe, kształtują się one w następujący sposób:

 • dla części badawczej uzyskać można maksymalnie dofinansowanie w kwocie 450 tysięcy złotych,
 • dla części doradczej uzyskać można maksymalnie dofinansowanie w kwocie 500 tysięcy złotych,
 • dla części badawczej, doradczej i inwestycyjnej można maksymalnie dofinansowanie w kwocie 20 milionów złotych.

Koszty kwalifikowane projektów

Jeśli chodzi o koszty kwalifikowane, to:

 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych (więcej) projektu wynieść może 50 milionów euro,
 • a minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 milionów złotych.

Maksymalna wartość uznawanych kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na eksperymentalne prace rozwojowe i doradztwo wynieść może milion złotych (na każdy rodzaj kosztów, a więc 1 milion złotych na eksperymentalne prace rozwojowe i 1 milion złotych na doradztwo).

Poziom dofinansowania

Jeśli chodzi o poziom dofinansowania, to przedstawia się on następująco:

 • dla części badawczej:
 • maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy,
 • maksymalnie 35% dla średniego przedsiębiorcy,
 • dla części doradczej – maksymalnie 50%,
 • dla części inwestycyjnej – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Comments are closed.