Doradztwo i konsulting ? dwa istotne podejścia do klienta

Zarówno doradztwo, jak i konsulting Poznań są prężnie rozwijającymi się dziedzinami usług, coraz częściej i chętniej wykorzystywanymi zarówno w dużych, jak i średnich oraz małych firmach. Dość często pojęcia te są w praktyce mylone, lub też postrzegane jako tożsame.

Geneza

Korzenie konsultingu i doradztwa sięgają czasów starożytnych, przyjmuje się jednak, że dopiero na początku XX wieku nastąpił dynamiczny ich rozwój

Autor zdjęcia: Thomas Rockstar

Korzenie konsultingu i doradztwa sięgają czasów starożytnych, przyjmuje się jednak, że dopiero na początku XX wieku nastąpił dynamiczny ich rozwój. Za prekursora współcześnie rozumianego doradztwa uważa się Fredericka Winslowa Taylora – ojca naukowego zarządzania. Ostatnie dwadzieścia lat naszych czasów, to nieustanne doskonalenie warsztatu jakości oferowanych usług wraz z dynamicznym rozwojem usług marketingowych, które uwzględniają istniejące różnice kulturowe.

Różnice i podobieństwa

Źródło konsultingu jest to samo co zarządzania. Analizując definicje konsultingu i doradztwa, a także różnice między tymi pojęciami, można wyróżnić zasadniczo dwa podejścia. W pierwszym zakłada się, że konsulting i doradztwo są ze sobą tożsame, w drugim natomiast podkreśla się, że są to pojęcia przeciwstawne wobec siebie. Przyjąć można bowiem, zgodnie z drugim podejściem, że konsulting jest pojęciem znacznie szerszym niż samo doradztwo. Zakłada bowiem bardziej kompleksowe podejście do klienta.  Często związany jest z uczeniem klienta różnych istotnych kwestii, wspólną pracą nad rozwiązaniem istniejących problemów oraz dążeniem do osiągnięcia założonych celów.

Doradztwo charakteryzuje natomiast przede wszystkim pomoc w ograniczonym zakresie, doradca zwykle nie ponosi bowiem odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w danej firmie, które są następstwem spotkań oraz udzielonych porad.

Niektórzy specjaliści twierdzą natomiast, że nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy doradztwem a konsultingiem, co zauważyć można nawet w tłumaczeniu angielskiego słowa consulting Poznań, co oznacza w języku polskim właśnie doradztwo. Konsulting Poznań i doradztwo (więcej: http://www.strategor.pl/), przynajmniej w kwestii konsulting jest pojęciem dość pojemnym jak wynika z powyższych rozważań, dotyczy zarówno:

  • pomocy w budowaniu strategii gospodarczej przedsiębiorstwa,
  • jak i budowania innowacyjnego systemu informatycznego dla tego podmiotu. 

Nieprzypadkowo usługi konsultingowo-doradcze zaliczane są do usług profesjonalnych wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych. Inne tego typu usługi to usługi:

  • prawniczych,
  • komputerowych,
  • medycznych,
  • marketingowych,
  • architektonicznych,
  • itp.

Comments are closed.