Archives for : Dotacje unijne

Bez pieniędzy ani rusz!

Żyjemy w czasach, gdy teoretycznie wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Możemy wszystko zrobić, wszędzie pojechać, wszystko kupić. Teoretycznie można, bo w praktyce poza możliwościami technicznymi, potrzebne są nam też pieniądze. Choć większość z nas pracuje, często nie starcza ich na zbytki. Żyjemy od wypłaty do wypłaty, większe wydatki starając się przekładać w czasie. Tymczasem nie trzeba wcale w ten sposób funkcjonować. Są ludzie, którzy prowadzą swoje biznesy, załapali się na dotacje dla firm i rozwijają przez to profil swojej działalności (więcej: http://www.strategor.pl/). Nie muszą się martwić o to, czy starczy im na zajęcia dla dzieci, albo na wakacyjny wyjazd. Naturalnie, mają też swoje problemy, jednak dotyczą one zupełnie innych kwestii.

Continue Reading >>

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych to tak naprawdę prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza dla osób, którym powierzono prowadzenie dokumentacji i księgowości powiązane z tego rodzaju inwestycjami. W takiej sytuacji, wymagana jest doskonała znajomość przepisów i formalności powiązanych z konkretnymi programami i działaniami powiązanymi z funduszami unijnymi. To właśnie, bowiem na takich osobach ciąży największa odpowiedzialność za prawidłowe udokumentowanie wydanych pieniędzy, zwłaszcza, że nie są to kwoty małe – czasem są to dziesiątki, setki, a nawet miliony euro.

Continue Reading >>

Przygotowanie wniosku o dotację – samemu, czy przy pomocy fachowców?

Unijna biurokracja może przerazić osoby, które wcześniej nie miały z nią do czynienia (o czym także tutaj). W praktyce jest, bowiem równoznaczna z koniecznością gromadzenia wielu wymaganych dokumentów i poprawne wypełnienie formularzy i wniosków. Często sprawia to przedsiębiorcom wiele problemów, pomijając już fakt, że jest to oczywiście bardzo czasochłonne.

Continue Reading >>

Pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2015 – 2020

Pozyskiwanie funduszy unijnych (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/) w perspektywie budżetowej 2015 ? 2020 w praktyce możliwe jest dla przedsięwzięć, które nie tylko wyróżniają się swoją rentownością, ale także spełniać muszą one konieczne wymogi w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W zakończonej już perspektywie finansowej na lata ubiegłe, często punktowane były działania właśnie z tego zakresu, związane między innymi ze wspieraniem:

Continue Reading >>

Struktura przedmiotowa rynku usług konsultingowo – doradczych

Zróżnicowana struktura usług konsultingowo – doradczych w poszczególnych krajach zależy przede wszystkim od poziomu rozwoju gospodarczego obserwowanego w danym państwie. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi konsultingowo-doradcze obejmują:

Continue Reading >>

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym również przed Polską, postawiła odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą przede wszystkim:

Continue Reading >>

Firmy konsultingowe, jako pośrednicy w pozyskiwaniu dotacji unijnych

W ciągu ostatnich lat powszechne stało się korzystanie z dotacji unijnych, jednakże żeby je pozyskać, należy najpierw opracować projekt, który pozwoli na otrzymanie takich środków, co często stanowi problem dla wielu zainteresowanych. W związku z takim stanem rzeczy rozwinął się ogromny popyt na usługi doradcze w zakresie tego, jak uzyskać pomoc w uzyskaniu dotacji. W tej chwili powstaje sporo firm konsultingowych oferujących zajęcie się procedurą aplikowania o dofinansowanie i jego rozlicznie. Zleceniodawcami takich firm są osoby, które nie mają doświadczenia w tego typu działaniach bądź nie wiedzą, gdzie można zwrócić się o pomoc. Wiąże się to jednak z wyborem jednej z wielu firm świadczących podobne usługi, a to z kolei rodzi problem, jaki jest odpowiedni wybór. Dzieje się tak, ponieważ jedne z nich są bardziej, zaś inne mniej skuteczne w pozyskiwaniu dotacji. Zatem rodzi się pytanie jak znaleźć wiarygodną firmę doradczą…

Continue Reading >>