Archives for : Nasze finanse

Wsparcie sektora małych i średnich firm

Powszechnie stosowanym określeniem sektora małych i średniej wielkości firm, jest termin MSP. Do sektora MSP zaliczane są przede wszystkim osoby, które prowadzą działalność na własny rachunek, firmy rodzime, bądź też małe spółki prowadzące działalność gospodarczą. O tym, czy przedsiębiorstwo w myśl prawa uznane zostanie za małe lub też średnie, zależy od spełnianych przez nie kryteriów.

Continue Reading >>

Kilka słów o doradcach finansowych

Uważa się, że zawód doradcy finansowego funkcjonuje w sferze rynku od niedawna, bo zaledwie od 15 lat. Zawód ten zawdzięcza swą popularność wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na porady dotyczące dysponowania finansami. Prawdopodobnie potrzeba takich usług zrodziła się, ponieważ społeczeństwo ma niską świadomość dotyczącą narzędzi finansowych oraz własnych funduszy. Zapotrzebowanie na takie usługi sprawiło, że doradztwo finansowe miało szansę na rozwój w Polsce. W czasach współczesnych funkcjonuje sporo firm oferujących kompleksową obsługę swoim klientom. W 2008 roku założono Związek Firm Doradztwa Finansowego, które reprezentuje polskie firmy doradcze. Główne założenia związku to:

Continue Reading >>

Sylwetka doradcy finansowego

Opis sylwetki doradcy finansowego należy zacząć od tego, że są to przeważnie ludzie pracujący w bankach, prowadzący finanse najzamożniejszych osób w kraju. Pełniący stanowiska doradców w większości przypadków zajmują się segmentem bankowości nieskomercjalizowanej oraz pragną oferować swoim klientom jak najlepsze usługi doradcze oraz dobierać najodpowiedniejsze usługi bankowe. Wraz z rozwojem usług doradczych podnosi się poziom świadczenia usług doradczych, a także pojawia się świadomość tego, jak ważna jest etyka biznesu, jak również przydatność posiadania certyfikatów EFPA.

Continue Reading >>

Co warto wiedzieć o kosztach i potencjalnych efektach inwestycji

Dla wyznaczenia właściwej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa i osiągnięcia powodzenia na rynku konieczne jest uwzględnienie w studium wykonalności ? które poprzedza cały szereg działań formalnych i organizacyjnych przedsięwzięcia ? kilku podstawowych paramentrów, jakie opisano poniżej.

Continue Reading >>

Firmy konsultingowe, jako pośrednicy w pozyskiwaniu dotacji unijnych

W ciągu ostatnich lat powszechne stało się korzystanie z dotacji unijnych, jednakże żeby je pozyskać, należy najpierw opracować projekt, który pozwoli na otrzymanie takich środków, co często stanowi problem dla wielu zainteresowanych. W związku z takim stanem rzeczy rozwinął się ogromny popyt na usługi doradcze w zakresie tego, jak uzyskać pomoc w uzyskaniu dotacji. W tej chwili powstaje sporo firm konsultingowych oferujących zajęcie się procedurą aplikowania o dofinansowanie i jego rozlicznie. Zleceniodawcami takich firm są osoby, które nie mają doświadczenia w tego typu działaniach bądź nie wiedzą, gdzie można zwrócić się o pomoc. Wiąże się to jednak z wyborem jednej z wielu firm świadczących podobne usługi, a to z kolei rodzi problem, jaki jest odpowiedni wybór. Dzieje się tak, ponieważ jedne z nich są bardziej, zaś inne mniej skuteczne w pozyskiwaniu dotacji. Zatem rodzi się pytanie jak znaleźć wiarygodną firmę doradczą…

Continue Reading >>

Jak wygląda praca doradcy finansowego

Praca doradcy polega przede wszystkim na doradztwie na polu wydatków oraz oszczędności czy też planów dotyczących inwestycji klientów. Doradca musi sporządzić długookresowy plan finansowy, który pozwoli na maksymalizację zysków oraz oszczędności. Taka osoba musi także pamiętać o dążeniu do jak najmniejszych strata i poniesionych kosztów. Ponadto powinna ona monitorować realizowanie obranego planu przez regularne spotkania z klientami oraz korygowanie pojawiających się przeszkód na drodze do realizacji celu. W taki oto sposób doradca zarządza powierzonym mu majątkiem klienta, przy czym podnosi równocześnie poczucie bezpieczeństwa właścicieli dóbr. Dodatkowym zajęciem doradcy finansowego jest edukacja swoich klientów. Klient dowiaduje się, jaki produkt bankowy jest dla niego najlepszy oraz gdzie można z niego skorzystać, dzięki odpowiednim zestawieniom ofert różnych instytucji. Dodatkową usługą oferowaną przez doradców jest także pomoc w uzyskiwaniu kredytu oraz pomoc we wszelkich formalnościach z tym procesem związanych.

Continue Reading >>