Archives for : Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych to tak naprawdę prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza dla osób, którym powierzono prowadzenie dokumentacji i księgowości powiązane z tego rodzaju inwestycjami. W takiej sytuacji, wymagana jest doskonała znajomość przepisów i formalności powiązanych z konkretnymi programami i działaniami powiązanymi z funduszami unijnymi. To właśnie, bowiem na takich osobach ciąży największa odpowiedzialność za prawidłowe udokumentowanie wydanych pieniędzy, zwłaszcza, że nie są to kwoty małe – czasem są to dziesiątki, setki, a nawet miliony euro.

Continue Reading >>