Pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2015 – 2020

Pozyskiwanie funduszy unijnych (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/) w perspektywie budżetowej 2015 ? 2020 w praktyce możliwe jest dla przedsięwzięć, które nie tylko wyróżniają się swoją rentownością, ale także spełniać muszą one konieczne wymogi w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W zakończonej już perspektywie finansowej na lata ubiegłe, często punktowane były działania właśnie z tego zakresu, związane między innymi ze wspieraniem:

  • powstawania nowych miejsc pracy,

    Pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2015 ? 2020 w praktyce możliwe jest dla przedsięwzięć, które nie tylko wyróżniają się swoją rentownością, ale także spełniać muszą one konieczne wymogi w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu

    Autor zdjęcia: Will Spaetzel

  • aktywizacją bezrobotnych,
  •  zaangażowaniem w działania dzięki którym wytwarzany produkt czy świadczona usługa były przyjazne środowisku naturalnemu.

Jak to ma być w nowej perspektywie budżetowej?

Obecnie, podobnych premii przyznawanych przy ocenie wniosków mogą spodziewać się również wnioskodawcy w konkursach na przydzielanie środków z nowego budżetu. Pojawiły się również konkursy kładące przede wszystkim nacisk na CSR, gdzie dofinansowanie na takie działania jest bardzo pożądane wśród polskich przedsiębiorców, co ukazała zwłaszcza duża popularność ostatniego naboru do konkursu na Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) zorganizowanego w 2014 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpłynęły wówczas aż 322 wnioski o udzielenie wsparcia z tego tytułu,  z których to dotacja przyznana została 144 spośród nich.

Comments are closed.