Rozwój rynku usług consultingu

Przyznać należy, że w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój usług consultingowych i doradczych, zwłaszcza na obszarze naszego kontynentu. Trudno nie dostrzec również, że zmieniła się także struktura rynku tego typu usług. Stała się ona, bowiem bardzo zależna, zwłaszcza od poziomu rozwoju gospodarczego obserwowanego w poszczególnych krajach i zmieniających się potrzeb odbiorców na tego rodzaju usługi.

Przyznać należy, że w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój usług consultingowych i doradczych, zwłaszcza na obszarze naszego kontynentu

Autor zdjęcia: MDGovpics

Obserwuje się bardzo także w ostatnim czasie znaczny wzrost konkurencyjności wśród firm z tego obszaru działalności i to globalnie.

Dalszy rozwój?

Biorąc pod uwagę ilość podmiotów, świadczących usługi z zakresu consultingu i doradztwa, klienci mają coraz większy wybór. Mogą przebierać spośród firm działających nie tylko na rynku lokalnym, ale i międzynarodowym. Consulting w obecnych czasach, cechuje się, więc wysoką i szybko rozwijającą się polaryzacją, ale także i centralizacją (więcej: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/).

Identyfikuje się jednak również czynniki negatywne, które spowalniają rozwój usług doradczych w wielu krajach. Jest to przede wszystkim:

  • stagnacja ekonomiczna państwa,
  • stagnacja gospodarcza państwa,
  • niskie wskaźniki wzrostu,
  • brak zasobów ludzkich, które mogłyby przyczynić się do rozwoju,
  • i inne przeszkody o charakterze gospodarczym (na przykład kryzys budżetowy, kryzys finansowy, i tym podobne).

Comments are closed.