Archives for : doradztwo finansowe Poznań

Wady kredytu bankowego udzielanego przedsiębiorcom

Jak zapewnia doradztwo finansowe poznań, kredyt bankowy dla młodych firm, z krótkim stażem na rynku, jest praktycznie nieosiągalny. Także brak zdolności kredytowej oznacza w praktyce dla przedsiębiorców nikłe szanse na pozyskanie środków od banku. Szanse takie pojawiają się bowiem dopiero wtedy, gdy firma przedstawi bankowi odpowiednie zabezpieczenia rzeczowe, bądź też poręczenie, które skłonić mogą bank do wyłożenie pieniędzy na sfinansowanie danej inwestycji.

Continue Reading >>

W co warto inwestować w dzisiejszych czasach?

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, spora część inwestorów w naszym kraju nie potrafi analizować i interpretować instrumentów finansowych, którymi są chociażby dostępne na rynkach finansowych akcje i obligacje. Przyznaje się do tego aż 17% ankietowanych mężczyzn i prawie 32% ankietowanych kobiet. Czym więc kierują się inwestorzy w naszym kraju?

Continue Reading >>

Zarządzanie planem w biznesie

Jak podkreśla doradztwo finansowe Poznań, od lat doradzające klientom biznesowym, celem zarządzania biznes planem, jest wykorzystanie wyników działalności do sterowania twoimi dalszymi decyzjami. Uznać, więc można, że plan sam w sobie nie stanowi żadnej wartości, jeżeli nie pomaga usprawnić działalności. Nie ma, więc tak naprawdę znaczenia, czy jest dobry czy zły, jak wspaniałe są pomysły i sformułowania i jak opracowane są układy i zawarte w nim tabele. Jego wartością są tylko i wyłącznie decyzje, do jakich od prowadzi.

Continue Reading >>

Jedno zmartwienie mniej

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka, zwłaszcza żyjącego w społeczeństwie, jest zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa. Jest to pojęcie bardzo złożone, gdyż bezpieczeństwo obejmuje różne dziedziny życia, właściwie można powiedzieć, że wszystkie, w których człowiek uczestniczy.

Continue Reading >>

Jak korzystnie lokować kapitał?

Na rynku znaleźć można coraz więcej produktów finansowych, które umożliwiają inwestorom pomnażanie ich oszczędności w sposób jak najbardziej efektywny. Choć niskie oprocentowanie stóp procentowych skłania nas do poszukiwania alternatywnych form lokowania środków, jak przekonuje specjalista z branży finansowej prowadzący doradztwo finansowe Poznań, oprócz inwestycji tradycyjnych, można korzystnie lokować kapitał w produkty alternatywne, takie jak na przykład:

Continue Reading >>

Kilka słów o doradcach finansowych

Uważa się, że zawód doradcy finansowego funkcjonuje w sferze rynku od niedawna, bo zaledwie od 15 lat. Zawód ten zawdzięcza swą popularność wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na porady dotyczące dysponowania finansami. Prawdopodobnie potrzeba takich usług zrodziła się, ponieważ społeczeństwo ma niską świadomość dotyczącą narzędzi finansowych oraz własnych funduszy. Zapotrzebowanie na takie usługi sprawiło, że doradztwo finansowe miało szansę na rozwój w Polsce. W czasach współczesnych funkcjonuje sporo firm oferujących kompleksową obsługę swoim klientom. W 2008 roku założono Związek Firm Doradztwa Finansowego, które reprezentuje polskie firmy doradcze. Główne założenia związku to:

Continue Reading >>

Sylwetka doradcy finansowego

Opis sylwetki doradcy finansowego należy zacząć od tego, że są to przeważnie ludzie pracujący w bankach, prowadzący finanse najzamożniejszych osób w kraju. Pełniący stanowiska doradców w większości przypadków zajmują się segmentem bankowości nieskomercjalizowanej oraz pragną oferować swoim klientom jak najlepsze usługi doradcze oraz dobierać najodpowiedniejsze usługi bankowe. Wraz z rozwojem usług doradczych podnosi się poziom świadczenia usług doradczych, a także pojawia się świadomość tego, jak ważna jest etyka biznesu, jak również przydatność posiadania certyfikatów EFPA.

Continue Reading >>

Jak wygląda praca doradcy finansowego

Praca doradcy polega przede wszystkim na doradztwie na polu wydatków oraz oszczędności czy też planów dotyczących inwestycji klientów. Doradca musi sporządzić długookresowy plan finansowy, który pozwoli na maksymalizację zysków oraz oszczędności. Taka osoba musi także pamiętać o dążeniu do jak najmniejszych strata i poniesionych kosztów. Ponadto powinna ona monitorować realizowanie obranego planu przez regularne spotkania z klientami oraz korygowanie pojawiających się przeszkód na drodze do realizacji celu. W taki oto sposób doradca zarządza powierzonym mu majątkiem klienta, przy czym podnosi równocześnie poczucie bezpieczeństwa właścicieli dóbr. Dodatkowym zajęciem doradcy finansowego jest edukacja swoich klientów. Klient dowiaduje się, jaki produkt bankowy jest dla niego najlepszy oraz gdzie można z niego skorzystać, dzięki odpowiednim zestawieniom ofert różnych instytucji. Dodatkową usługą oferowaną przez doradców jest także pomoc w uzyskiwaniu kredytu oraz pomoc we wszelkich formalnościach z tym procesem związanych.

Continue Reading >>