Archives for : doradztwo

Rozwój rynku usług consultingu

Przyznać należy, że w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój usług consultingowych i doradczych, zwłaszcza na obszarze naszego kontynentu. Trudno nie dostrzec również, że zmieniła się także struktura rynku tego typu usług. Stała się ona, bowiem bardzo zależna, zwłaszcza od poziomu rozwoju gospodarczego obserwowanego w poszczególnych krajach i zmieniających się potrzeb odbiorców na tego rodzaju usługi.

Continue Reading >>

Usługi o charakterze doradczym i konsultingowym

Consulting Poznań jest w dzisiejszych czasach niezwykle popularny (a o tym jak bardzo, klika słów więcej na stronie: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/). Niemalże na każdym kroku, w każdym obszarze działalności spotykamy się z rozwiniętą strukturą doradztwa i konsultingu, której celem jest pomoc podmiotom działającym w danym sektorze w ugruntowaniu swej pozycji na rynku i uzyskiwaniu przez to wyższych dochodów.

Continue Reading >>

Biznes w oparciu o usługi konsultingowe ? czy warto w to wchodzić?

Niewątpliwie consulting Poznań jest obecnie prężnie rozwijającą się dziedziną usług, wykorzystywanych zarówno w dużych, średnich jak i małych przedsiębiorstwach z różnego sektora gospodarki. Nic więc dziwnego, że powstaje coraz więcej szkoleń i kursów, których celem jest przygotowanie do zawodu sporej rzeszy doradców biznesowych.

Continue Reading >>

Doradztwo i konsulting ? dwa istotne podejścia do klienta

Zarówno doradztwo, jak i konsulting Poznań są prężnie rozwijającymi się dziedzinami usług, coraz częściej i chętniej wykorzystywanymi zarówno w dużych, jak i średnich oraz małych firmach. Dość często pojęcia te są w praktyce mylone, lub też postrzegane jako tożsame.

Continue Reading >>