Archives for : dotacje 2015 -2020

Pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2015 – 2020

Pozyskiwanie funduszy unijnych (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/) w perspektywie budżetowej 2015 ? 2020 w praktyce możliwe jest dla przedsięwzięć, które nie tylko wyróżniają się swoją rentownością, ale także spełniać muszą one konieczne wymogi w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W zakończonej już perspektywie finansowej na lata ubiegłe, często punktowane były działania właśnie z tego zakresu, związane między innymi ze wspieraniem:

Continue Reading >>